Zamio

Pod značkou Zamio u nás nájdeš lokálnosť a biokvalitu v podobe 100% zdravých šťiav. Výrobky sú balené v skle, ktoré je VRATNÉ! Pokojne nám tak po ich spotrebovaní môžeš doniesť čistý obal naspäť a my ho odovzdáme výrobcovi na ďalšie použitie :). 

Biofarma Zamio pestuje na východnom Slovensku bioovocie z ktorého následne vyrába produkty na podporu zdravia. Patrí k najväčším pestovateľom arónie na Slovensku s výmerou viac ako 30 ha.