Ochrana osobných údajov

Za spracovanie osobných údajov v rámci týchto internetových stránok v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") zodpovedá:

DUVALO, s.r.o.

Herlianska 1084, 09303 Vranov nad Topľou, Slovensko

IČO: 36493791

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14955/P

Telefón: +421 917 820 820

E-mail: [email protected]

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás informujeme o rozsahu spracovania Vašich osobných údajov (ďalej len "údaje").

 1. Spracovanie osobných údajov

  Údaje spracovávame v rámci prevádzkovania našich online služieb. Spracovanie údajov zahŕňa aj ich sprístupnenie prostredníctvom prenosu.

  Ak sa údaje prenášajú do USA, prenos sa uskutočňuje na základe štandardných zmluvných doložiek.

  Jednotlivé dotknuté údaje, účely spracovania, právne základy, príjemcovia a prípadný prenosy do tretích krajín sú uvedené nižšie:

  1. Záznamy denníka

   Zaznamenávame Vaše návštevy našich internetových stránok. Spracovávajú sa nasledujúce údaje: názov navštívenej internetovej stránky, dátum a čas prístupu, objem prenesených dát, typ a verzia prehliadača, operačný systém, ktorý používate, URL odkazu (skôr navštívená internetová stránka), Vaša IP adresa a poskytovateľ, ktorý žiadosť podal. To je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti internetových stránok. Údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Záznamy denníka sa vymažú do tridsiatich dňí, pokiaľ nie sú potrebné na objasnenie alebo preukázanie konkrétnych porušení právnych predpisov, o ktorých sa dozvieme počas doby uchovávania.

  2. Hosting

   V rámci hostingu sú uložené všetky údaje, ktoré majú byť spracované v súvislosti s prevádzkou týchto internetových stránok. To je nevyhnutné na fungovanie internetových stránok. Údaje spracovávame na základe našich oprávnených záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Za účelom zabezpečenia našej online prezentácie využívame služby poskytovateľov webhostingu, ktorým odovzdávame vyššie uvedené údaje.

  3. Kontakt

   Pokiaľ nás kontaktujete, budú Vaše údaje (meno, kontaktné údaje, pokiaľ ste ich poskytli) a Vaša správa spracované výhradne za účelom vybavenia a spracovania Vášho dopytu. Tieto údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom vybavenia Vášho dopytu.

  4. Informácie e-mailom (newsletter)

   Ponúkame Vám informácie e-mailom, aby sme Vás mohli pravidelne informovať o našej spoločnosti a našich ponukách. Pri registrácii na odber informácií e-mailom spracovávame Vami zadané údaje (e-mailovú adresu a ďalšie dobrovoľné informácie). Pritom získavame nasledujúci súhlas:

   "[ ] Súhlasím so zasielaním informácií e-mailom."

   Zasielanie informácií e-mailom prostredníctvom registrácie je založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

   Registrácia na zasielanie informácií e-mailom bude zaprotokolovaná, aby bolo možné preukázať, že proces registrácie prebehol v súlade so zákonnými požiadavkami. Z toho dôvodu zaznamenáme čas uskutočnenia registrácie, potvrdenia registrácie ako aj Vašu IP adresu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  5. Zákaznícky účet

   Keď si založíte zákaznícky účet, súhlasíte s tým, aby sme uschovali Vaše osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, telefón a prípadné bankové spojenie) a užívateľské údaje (heslo). Vďaka tomu Vás môžeme identifikovať ako zákazníka a Vy máte možnosť spravovať Vaše objednávky.

   Vaše údaje budú spracované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  6. Vybavenie objednávky

   Údaje o Vašej objednávke spracovávame za účelom vybavenia kúpnej zmluvy. Údaje sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

   V súlade so zákonom o ochrane mládeže môže byť pri odovzdávaní zásielok uskutočnená kontrola veku.

   Vašu adresu, e-mailovú adresu (oznámenie o zásielke) odovzdávame spoločnosti poverenej doručením. Pre bezproblémové doručenie objednávky, odovzdáme aj vaše telefónne číslo, spoločnosti poverenej doručením. Vaše údaje o transakcii (meno, dátum objednávky, spôsob platby, dátum odoslania a/alebo prijatia, čiastka a príjemca) odovzdávame poskytovateľovi platobných služieb poverenému spracovaním platby (kartovou transakciou).

  7. Hodnotenie produktov

   Pokiaľ sa rozhodnete hodnotiť predávaný tovar, môžeme od Vás vyžadovať e-mailovú adresu, meno a opis Vašej skúsenosti s produktom. Pritom získavame Váš súhlas:

   "[ ] Odoslaním hodnotenia súhlasíš s použitím tvojích údajov, ako je uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov."

   Pri odoslaní hodnotenia, je do Vášho zariadenia uložený malý cookie súbor, ktorý Vás identifikuje a umožňuje Vám Vaše hodnotenie upraviť, alebo zmazať. Hodnotenie produktov je založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

  8. Využívanie poskytovateľov platobných služieb (platobné služby)

   1. Spracovanie dát pre spracovanie platieb

    Pri spracovaní platieb v našom on-line obchode spolupracujeme s nasledujúcimi partnermi: poskytovatelia technických služieb, úverové inštitúcie, poskytovatelia platobných služieb.

   2. Spracovanie dát pre spracovanie transakcií

    V závislosti od zvoleného spôsobu platby, prenášame údaje potrebné na spracovanie platobnej transakcie našim poskytovateľom technických služieb, ktorí pre nás pracujú v rámci spracovania objednávky, alebo autorizovaným úverovým inštitúciám alebo vybranému poskytovateľovi platobných služieb, ak je to potrebné na spracovanie platby. Je to na účely plnenia zmluvy v súlade s (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). V niektorých prípadoch poskytovatelia platobných služieb sami zhromažďujú údaje potrebné na spracovanie platby, napríklad na svojej webovej stránke alebo prostredníctvom technickej integrácie do procesu objednávky. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich partnerov v súvislosti so spracovaním platieb a základom našej spolupráce s nimi, použite kontaktnú možnosť opísanú v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

   3. Spracovanie údajov na účely prevencie podvodov a optimalizácie našich platobných procesov

    V prípade potreby poskytujeme našim poskytovateľom služieb ďalšie údaje, ktoré používajú spolu s údajmi potrebnými na spracovanie platieb ako naši zmluvní sprostredkovatelia na účely prevencie podvodov a optimalizácie našich platobných procesov (napr. fakturácia, spracovanie sporných platieb, podpora účtovníctva) v súlade s čl. 6 odst. 1 písm f.

  9. Bezpečnosť a analýza internetových stránok

   1. Analýza a správanie

    Na našich internetových stránkach používame softvér na analýzu a vyhodnotenie prístupnosti našich stránok. Spracúva sa pri tom vaša adresa IP, webové stránky, ktoré navštevujete, webová stránka z ktorej ste prišli na našu internetovú stránku (adresa URL odkazujúceho webu), váš čas strávený na webovej stránke, ako aj frekvencia spúšťania webovej stránky, prehliadač, jeho verzia a dostupné funkcie, operačný systém a jeho verzia, zariadenie z ktorého navštevujete naše stránky a rozlíšenie obrazovky.

    Na zber týchto údajov ukladáme cez Váš internetový prehliadač súbor cookie vo vašom koncovom zariadení. Tento súbor cookie má platnosť do jedného roka.

    Používanie sa uskutočňuje s cieľom zabezpečovať atraktívnu, výkonnú a bezchybnú verziu webovej stránky, pomôcť odhaliť podozrivé a podvodné správanie na našich stránkach a poskytovať rôznorodé informácie v rámci nášho zamerania. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je oprávnený záujem poskytovateľa (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

    Ak nesúhlasíte s týmto spracúvaním, môžete ukladaniu súboru cookie zabrániť pomocou nastavenia svojho internetového prehliadača.

   2. CloudFlare

    Na našich internetových stránkach používame ako CDN ("Content Delivery Network") internetovú službu spoločnosti CloudFlare Inc, 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (ďalej len „CloudFlare“). Tieto údaje používame na zabezpečenie plnej funkčnosti našich internetových stránok. V tejto súvislosti môže Váš prehliadač poskytnúť spoločnosti CloudFlare osobné údaje. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení týchto internetových stránok a optimalizácii doby načítania. Údaje sú vymazané, hneď ako je splnený účel ich zhromažďovania.

    Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

    https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

   3. Cookies

    Za účelom používania určitých funkcií používame tzv. cookies. Ide o krátke dátové balíčky, ktoré sú uložené v koncovom zariadení a vymieňané s inými poskytovateľmi. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sa vymažú ihneď po zatvorení prehliadača (tzv. relačné súbory cookies). Iné súbory cookies zostávajú vo Vašom koncovom zariadení a umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Všetky súbory cookies uložené v koncovom zariadení môžete vymazať a v bežných prehliadačoch nastaviť, aby sa súbory cookies neukladali. V takom prípade je možné, že budete musieť pri každej návšteve týchto internetových stránok znova spraviť niektoré nastavenia a zmieriť sa s tým, že niektoré funkcie môžu byť obmedzené, alebo nebudú vôbec dostupné.

    Súbory cookies používame v súvislosti s nasledujúcimi funkciami:

    - Váš nákupný košík a jeho obsah,

    - prihlásenie do zákazníckeho účtu,

    - hodnotenie tovaru,

    - analýza a prístupnosť webových stránok,

    - bezpečnosť a podozrivé správanie.

  10. Integrácia externého obsahu

   Používame externý dynamický obsah za účelom optimalizácie prezentácie a uľahčenia nákupu na našich internetových stránkach. Pri návšteve internetových stránok bude automaticky prostredníctvom rozhrania API odoslaná požiadavka na server príslušného poskytovateľa obsahu, v rámci ktorej prenesieme určité údaje (zvyčajne IP adresa užívateľa). Dynamický obsah sa prenesie a zobrazí na našich internetových stránkach. Externý obsah využívame v súvislosti s nasledujúcimi funkcionalitami:

   1. Google Mapy

    Na našich internetových stránkach používame mapové služby Google Maps od spoločnosti Google, aby sme Vám umožnili vyhľadanie Vašej adresy v dokončení objednávky a aby sme Vám mohli dať k dispozícii interaktívnu mapu. Pri zobrazení mapy, alebo vyhľadávaní adresy sa Vaše údaje vrátane Vašej IP adresy a miesta, z ktorého sa pripájate, prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, na ktorom sa zároveň ukladajú. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

    https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

    https://policies.google.com/privacy?hl=sk

   2. Packeta

    Na našich internetových stránkach máte možnosť vyzdvihnúť si tovar na zvolenom výdajnom mieste prostredníctvom dopravnej spoločnosti Packeta. Pri výbere výdajného miesta v dokončení objednávky sa Vaše údaje (IP adresa a žiadosť o polohu) prenášajú na server spoločnosti Packeta. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy v súlade s (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

    Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na adrese:

    https://www.packeta.sk/dokumenty-pre-zakaznikov

  11. Žiadosť o zamestnanie

   Ak sa na nás obrátite, aby ste nám zaslali svoju žiadosť o zamestnanie, napr. e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, budú Vaše údaje (napr. meno, e-mailová adresa, požadované miesto výkonu práce, pokiaľ ste ho uviedli), Vaša správa a dokumenty predložené spolu so žiadosťou použijeme výhradne na účely spracovania a vybavenia Vašej žiadosti o zamestnanie. Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe Vášho vopred daného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a pre potreby prípadnej pracovnej zmluvy (čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR). V prípade, že uchádzač neuspeje, môže dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas, aby zamestnávateľ uchovával jeho osobné údaje na obdobie 5 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa uchádzal o pracovné miesto, a v prípade potreby ho znova kontaktoval.

   Ak by boli údaje potrebné po ukončení výberového konania, napr. na účely právneho postihu, môže dôjsť k spracovaniu údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, konkrétne za účelom uplatnenia alebo obhajoby nárokov.

  12. Odkazy na externé internetové stránky

   Naše internetové stránky obsahujú odkazy na internetové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Pokiaľ kliknete na odkaz, budete presmerovaný na príslušné internetové stránky.

   Zásady ochrany osobných údajov jednotlivých poskytovateľov si môžete prečítať tu:

   Packeta: Dokumenty pre zákazníkov

   Google: Podmienky pre mapy, Pravidlá ochrany súkromia

   CloudFlare: Zásady ochrany súkromia

 2. Doba uloženia údajov

  Osobné údaje uchovávame iba počas doby, počas ktorej je to nevyhnutné na účely, v súvislosti s ktorými osobné údaje spracovávame, alebo pokiaľ nebol Vami udelený súhlas odvolaný. Ak je potrebné dodržať zákonné povinnosti uchovávať osobné údaje, môže byť doba uchovávania určitých údajov až 10 rokov bez ohľadu na účel spracovania.

 3. Kamerový systém

  Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kamerového systému so záznamom v rozsahu vašej podobizne zachytenej na kamerovom zázname, a to za nasledujúcimi účelmi:

  Hlavným účelom spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerového systému je zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, aj proti ďalším ohrozeniam bezpečnosti v dôsledku trestnej činnosti, rizikového správania, nehôd a ďalších rizík ohrozujúcich fyzickú bezpečnosť osôb. Ďalším účelom spracúvania je ochrana majetku, ako aj majetku návštevníkov a dodávateľov, najmä proti škodám spôsobeným trestnou činnosťou a vandalizmom. Prostredníctvom kamerového systému môže dochádzať tiež ku spracúvaniu anonymizovaných údajov. Účelom spracúvania týchto údajov je zaistenie aktuálneho počtu návštevníkov, pre štatistické účely spoločnosti (ide o anonymné údaje, ktoré žiadnym spôsobom neidentifikujú konkrétne osoby). Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívajúci v ochrane vyššie uvedených hodnôt a záujmov.

  Kamera sníma obraz farebne, bez zvukového zánamu. Osobné údaje obsiahnuté na záznamoch z kamery sú uchovávané na záznamovom zariadení po dobu najviac 14 dní, čo je doba nutná k tomu, aby sme mohli zistiť a prešetriť prípadný incident. Po uplynutí tejto doby (zvyčajne skôr), sú tieto záznamy vymazané prepisom v slučke, alebo automaticky.

 4. Vaše práva ako práva dotknutej osoby

  1. Informácie

   Na základe Vašej žiadosti Vám kedykoľvek a bezplatne poskytneme informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré o Vás uchovávame.

  2. Oprava, výmaz, obmedzenie spracovania (blokovanie), námietka

   Ak už nesúhlasíte s uchovávaním svojich osobných údajov alebo ak tieto údaje už nie sú aktuálne, zaistíme na základe príslušného pokynu vymazanie alebo zablokovanie Vašich údajov alebo uskutočníme nevyhnutné opravy (pokiaľ je to podľa platných právnych predpisov možné). To isté platí, ak máme v budúcnosti spracovávať údaje iba obmedzene.

  3. Možnosť prenosu údajov

   Na požiadanie Vám poskytneme Vaše údaje v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli odovzdať inej zodpovednej strane, pokiaľ si to budete želať.

  4. Právo na sťažnosť

   Existuje právo na sťažnosť na úrad dohľadu, ktorým je v SR Úrad pre ochranu osobných údajov:

   https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov

  5. Právo odvolať súhlas s účinnosťou do budúcnosti

   Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania do okamžiku odvolania.

  6. Obmedzenie

   Vyššie uvedené práva sa nevzťahujú na údaje, pri ktorých nie sme schopní identifikovať subjekt údajov, napr. pokiaľ boli anonymizované na účely analýzy. Informácie, výmazy, zablokovania, oprava alebo prenos na inú spoločnosť sú možné v súvislosti s týmito údajmi, pokiaľ nám poskytnete ďalšie informácie, ktoré nám umožnia Vašu identifikáciu.

  7. Uplatňovanie Vašich práv ako dotknutej osoby

   Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, ak si želáte nám poskytnúť informácie, opraviť, zablokovať, vzniesť námietku alebo vymazať údaje, alebo si želáte, aby Vaše údaje boli prenesené na inú spoločnosť, obráťte sa na adresu [email protected].

 5. Cookies a ich používanie

  Súbory cookies a podobné technológie sú malé textové dokumenty, ktoré často obsahujú jedinečný identifikačný kód. Keď navštívite internetovú stránku alebo použijete mobilnú aplikáciu, webstránka požiada Váš počítač alebo mobilné zariadenie o povolenie uložiť tento súbor do Vášho zariadenia a pristupovať k informáciám v tomto súbore. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií môžu zahŕňať dátum a čas Vašej návštevy a spôsob, akým používate konkrétnu internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu.

  1. Prečo používame súbory cookies?

   Súbory cookies zabezpečujú, že počas návštevy nášho internetového obchodu zostanete prihlásený, všetky položky vo Vašom nákupnom košíku zostanú uložené, môžete bezpečne nakupovať a internetové stránky budú i naďalej bez problémov fungovať. Súbory cookies nám tiež umožňujú zistiť, ako sú naše internetové stránky používané a ako ich môžeme vylepšiť.

  2. Aké súbory cookies používame?

   Nevyhnutné súbory cookies

   Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie internetových stránok. Pomocou týchto súborov cookies je možné uskutočniť niektoré z nasledujúcich akcií:

   - uložiť položky do nákupného košíka,

   - pamätať si a umožniť hodnotenie produktov, ako odstrániť svoje existujúce hodnotenie,

   - uložiť jazykové preferencie,

   - prihlásiť sa do zákazníckeho účtu.

   Výkonnostné súbory cookies

   Tieto súbory cookies sa používajú na zhromažďovanie štatistických informácií o používaní našich internetových stránok a nazývajú sa tiež analytické súbory cookies. Tieto údaje používame na zlepšenie výkonu a optimalizáciu internetových stránok a v niektorých prípadoch na odhalenie podozrivého, alebo škodlivého správania.

   Funkčné súbory cookies

   Tieto súbory cookies sprístupňujú návštevníkom našich internetových stránok viac funkcií. Môžu byť nastavené našimi externými poskytovateľmi služieb alebo našimi vlastnými internetovými stránkami. Pre tieto cookies môžu, ale nemusia byť povolené nasledujúce funkcie: služby chatu, sledovanie online videí, tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach, registrácia na sociálnych sieťach na našich internetových stránkach.

  3. Ako môžem vypnúť alebo odstrániť súbory cookies?

   V nastavení prehliadača môžete zmeniť nastavenie súborov cookies tak, že ich budete blokovať. Vo väčšine prehliadačov nájdete vysvetlenie, ako to uskutočniť, v takzvanej "nápovede". Pokiaľ však súbory cookies zablokujete, je možné, že nebudete môcť využívať všetky technické funkcie našich internetových stránok, napríklad: nebudete môcť nakúpiť, pretože si nebudeme vedieť zapamätať obsah Vášho nákupného košíka.